گزارش عملکرد موضوعی معاونت‌های برنامه‌ساز تلویزیون در ۶ ماهه نخست سال | پایگاه خبری صبا
امروز ۸ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۲۰

گزارش عملکرد موضوعی معاونت‌های برنامه‌ساز تلویزیون در ۶ ماهه نخست سال

اداره کل آمار و توسعه فناوری اطلاعات بخشی از عملکرد معاونت‌های برنامه‌ساز صداوسیما را در زمینه پرداختن شبکه‌ها به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 6 ماهه نخست سال 99 اعلام کرد.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی سازمان صداوسیما، اداره کل آمار و توسعه فناوری اطلاعات بخشی از عملکرد معاونت‌های برنامه‌ساز صداوسیما را در زمینه موضوعات مختلف در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ اعلام کرد.

این اداره کل در جدیدترین آمار از میزان پرداختن شبکه‌های تلویزیون به موضوعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خبر داده است که به این شرح است:

جهش تولید

براساس اطلاعات گردآوری‌ شده در این اداره کل عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «جهش تولید» در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۴۲۵:۴۴ ساعت بوده است.

از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی با ۹۹۶:۵۹، شبکه‌های سراسری تلویزیونی با۲۱۶۳:۰۳، شبکه‌های استانی رادیویی با ۱۱۱۳:۰۵، شبکه‌های استانی تلویزیونی با ۵۷۴:۲۴، شبکه‌های برون‌مرزی رادیویی با ۲۰۹:۱۴ ساعت، شبکه‌های برون‌مرزی تلویزیونی با ۳۶۷:۴۱ ساعت، بخش‌های خبری رادیویی با ۴۵۱:۱۳ ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی با ۵۵۰:۰۵ ساعت برنامه در زمینه «جهش تولید» تولید کرده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه اقتصاد» با ۴۱۱:۲۳ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه ایران کالا» با ۱۱۳۹:۰۶ ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکز گیلان» با ۲۳۱:۲۹ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکز سیستان و بلوچستان» با ۵۱:۵۹ ساعت، از شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی «رادیو اسپانیولی» با ۴۳:۱۱ ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی «شبکه العالم» با ۱۵۸:۵۱ ساعت در پرداختن به این مهم سهم داشته اند.

اقتصاد مقاومتی

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «اقتصاد مقاومتی» در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۱۳۰۶:۰۸ ساعت بوده ‌است.

از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی با ۲۴۷۶:۲۸ ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی با ۲۸ ۴۷:۲۹ ساعت، شبکه‌های استانی رادیویی با ۲۱۴۹:۵۳ ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی  با ۱۳۷۷:۵۹ساعت، شبکه برون‌مرزی رادیویی با ۲۴۸:۴۳ ساعت، شبکه‌های برون‌مرزی تلویزیونی با ۷۴۹:۰۱، بخش‌های خبری رادیویی با ۸۸۲:۲۲ و بخش‌های خبری تلویزیونی با ۵۷۴:۱۳ ساعت در پرداختن به این موضوع سهم داشته اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری  «شبکه اقتصاد» با ۱۴۱۶:۲۳ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه ایران کالا» با ۱۴۰۶:۵۵ ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکز گیلان»، از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکز گیلان» با ۹۷:۵۴ ساعت، از شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی «رادیو اسپانیایی» با ۵۴:۰۷ ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی «شبکه العالم» با ۳۰۴:۴۱ ساعت، بیشترین میزان پخش را داشته‌اند.

 ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

براساس این آمار، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۲۵۱:۱۰ ساعت بوده است.

از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی  ۹۳:۱۸ ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی ۹۵:۰۸ساعت، شبکه‌های استانی رادیویی ۹۰۲:۱۸ ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی ۱۵۵:۵۲ ساعت، بخش‌های خبری رادیویی ۱:۵۸ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی  ۲:۳۶ ساعت در این زمینه برنامه پخش کرده اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه معارف» با ۲۷:۴۶ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه قرآن» با ۲۶:۱۵ ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکز خراسان شمالی» با۹۷:۲۰ ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی شبکه تلویزیونی مرکز خراسان‌جنوبی» با ۱۱:۱۰ ساعت بیش از سایر شبکه‌ها به این مهم پرداخته اند.

چالش کم آبی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب

بر مبنای این گزارش، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «چالش کم آبی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف آب» در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹، به میزان ۱۹۳:۴۵ ساعت بوده است. از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی ۳۶:۳۱، شبکه‌های سراسری تلویزیونی ۲۶:۵۰ ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی ۹۰:۳۱ ساعت، بخش‌های خبری رادیویی ۲:۰۸ ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی ۳۷:۴۵ ساعت برنامه در این زمینه پخش کرده‌اند.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه سلامت» با ۷:۱۵ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه آموزش» با ۵:۴۱ ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکز آذربایجان شرقی» با ۱۵:۰۱ ساعت، بیش از سایر شبکه‌ها به این مهم پرداخته اند.

آموزش همگانی و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی

عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «آموزش همگانی و پیشگیری از جرایم و آسیب‌های فضای مجازی» در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۹ به میزان هفتصد و بیست و شش ساعت بوده است.

از این میزان شبکه‌های سراسری رادیویی ۲۰۷:۱۶ ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی ۹۳:۰۰ ساعت، شبکه‌های استانی رادیویی ۲۲۸:۵۱ ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی۸۱:۱۷ ساعت، بخش‌های خبری رادیویی ۴۷:۰۰ ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی ۶۸:۳۶ ساعت برنامه با این موضوع پخش کرده اند.

بر اساس این گزارش از میان شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه جوان» با ۴۲:۳۴ ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه دو» با ۳۰:۲۳ ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکز اردبیل» با ۲۳:۱۹ ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکز گیلان» با ۲۲:۳۳ ساعت، از دیگر شبکه‌های رسانه ملی برای پرداختن به این موضوع پیشی گرفته اند.

انتهای پیام/

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000