با بررسی ادوار جشنواره هنرهای تجسمی فجر این موضوع مشهود است که مسئولان برگزاری این رویداد به تدریج به این نتیجه رسیدند که از تعیین موضوع خاص برای جشنواره جلوگیری و با انتخاب موضوع آزاد دست هنرمندان را برای ارائه آثار متنوع باز بگذارند. همچنین جشنواره کم‌کم به سوی بین‌المللی شدن پیش رفت و شاهد حضور هنرمندان خارجی یا تجلیل از هنرمندان ایرانی که در خارج از کشور جایزه برده‌اند، بودیم.