1

پایین آمدن تب جام‌جهانی و فروش بیشتر سالن‌های تئاتر

با حذف شدن تیم ملی ایران از رقابت‌های
جام‌جهانی فوتبال، استقبال مخاطبان از نمایش‌های روی صحنه به‌طرز چشم‌گیری افزایش
پیدا کرده است و هفته‌ای که گذشت شاهد فروش بیشتر نمایش‌ها در مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه
سنگلج بوده‌ایم.

به گزارش صبا، مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه
سنگلج، تعداد تماشاگران خود در هفته اول تیر ماه 97 را اعلام کردند.

فروش چهل‌میلیون تومانی مجموعه
تئاتر شهر در دور اجراهای جدید

مجموعه تئاتر شهر که تیر ماه 97 را
با اجرای پنج نمایش در سالن‌های چهارسو، قشقایی، سایه و پلاتو اجرا آغاز کرده آمار
تماشاگران هر نمایش را تا تاریخ هشتم تیرماه جاری اعلام کرده است.

«دیر راهبان» و تامین نیمی از فروش
تئاتر شهر

نمایش «دیر راهبان» به کارگردانی کیومرث
مرادی نیز که از 21 خرداد‌ماه در سالن چهارسو مجموعه تئاتر شهر اجرای خودرا آغاز کرد
طی 17 اجرا که تا هشتم تیر‌ماه داشته میزبان 1354 تماشاگر بوده است. برای این نمایش
438 بلیط تمام‌بها، 223 بلیط نیم‌بها و 277 بلیط تخفیف‌‌دار، 416 بلیط میهمان ارائه
شده است. گنجایش تالار چهارسو 122 صندلی است. در گیشه برای این نمایش مبلغ 23 میلیون
و 133 هزار تومان ثبت شده است
.

بنابراین آمار، نسبت تعداد مخاطبانی که «دیر راهبان» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 65.3 درصد بوده است. البته
درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود 30.7 درصد بوده است.

بیش از نیمی از ظرفیت قشقایی پر شد

نمایش «تو مشغول مردنت بودی» به کارگردانی
مژگان خالقی عنوان نمایشی است که از 27 خردادماه در سالن قشقایی اجرای خود را آغاز
کرده است. این نمایش طی 12 اجرایی که تا هشتم تیرماه پشت سر گذاشته 656 تماشاگر داشته
است. 114 بلیط تمام‌بها، 212 بلیط نیم‌بها، 85 بلیط تخفیف‌دار و 245 بلیط میهمان برای
آن ارائه شده و در گیشه هشت‌میلیون و 640 هزار تومان دارد. سالن قشقایی 96 صندلی دارد
.

بنابراین گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که نمایش «تو مشغول مردنت بودی» را دیده‌اند به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را
ببینند، 57 درصد است. البته درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود
37 درصد بوده است.

مهمان‌سرایی در سایه

در تالار سایه که برای 72 تماشاگر گنجایش
دارد نمایش «تئاتر قجری» به کارگردانی داریوش رعیت روی صحنه است. این نمایش از 23 خرداد‌ماه
اجرای خود را آغاز کرده و طی 15 اجرای میزبان 429 تماشاگر بوده است. برای این نمایش
93 بلیط تمام‌بها، سه بلیط نیم‌بها، 20 بلیط تخفیف‌دار و 313 بلیط میهمان ارائه شده
و در گیشه سه‌میلیون و 315هزار تومان دارد
.

بنابراین گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «تئاتر قجری» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 39.7 درصد است. البته درصد
افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود 73 درصد بوده است.

دیگر نمایش تالار سایه با عنوان «پلاس
پلاس به توان دو» به کارگردانی سینا شفیعی نیز از تاریخ 23 خرداد‌ماه روی صحنه رفته
و تا هشتم تیرماه 14 اجرا داشته است. این نمایش با 81 بلیط تمام‌بها، سه بلیط نیم‌بها،
71 بلیط تخفیف‌دار و 232 بلیط میهمان میزبان 387 تماشاگر بوده و رقم گیشه آن به چهارمیلیون
و 179هزار تومان رسیده است
.

بنابراین گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «پلاس پلاس به توان دو» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 38 درصد است. البته درصد
افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود 60 درصد بوده است.

استقبال از پلاتو اجرا ادامه دارد

نمایش «پرتی» به کارگردانی بهار رضی‌زاده
نیز که در پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر که 26 صندلی ظرفیت دارد روی صحنه است طی پنج
اجرایی که تا هشتم تیرماه داشته میزبان 148 تماشاگر بوده است. برای این نمایش 36 بلیط
تمام‌بها، 62 بلیط تخفیف‌دار و 50 بلیط میهمان ارائه شده که رقم گیشه آن یک‌میلیون
و 160 هزار تومان ثبت شده است.

بنابراین گزارش، نسبت تعداد مخاطبانی که «پرتی» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 114 درصد است. همچنین درصد
افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود 33 درصد بوده است.

سنگلج در یک هفته دومیلیون و 575
هزار تومان فروخت

آمار هفتگی تماشاخانه سنگلج نیز برای
دو نمایش نیرنگ اورنگ و عکس خانوادگی اعلام شده است.

مخاطبان بلیت «عکس خانوادگی» را
خریدند

سنگلج از 20 خرداد میزبان نمایش «عکس
خانوادگی» به کارگردانی رضا بهرامی شده است.
این نمایش از سوم الی هشتم تیرماه میزبان 156 تماشاگر بوده است. هفت بلیط تمام‌بها،
شش بلیط نیم‌بها، 58 بلیط تخفیف‌دار و 85 بلیط میهمان برای این نمایش ارائه شده و مبلغ
فروش بلیت آن، یک‌میلیون و 332 هزار تومان بوده است.

با توجه به این نکته که ظرفیت
تماشاخانه سنگلج، 236 نفر است،
نسبت تعداد مخاطبانی که در این شش اجرا «عکس خانوادگی» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 11 درصد بوده است و میزان
استقبال مخاطبان نسبت به هفته نخست اجرا، 13
درصد کاهش پیدا کرده است، اما درصد افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند،
حدود 54 درصد بود که نسبت به هفته گذشته 22 درصد کاهش پیدا کرده که این مسئله خبر
خوبی است و نشان از این دارد که مخاطبان بیشتر تمایل به خرید بلیت داشته‌اند.

رقابت تنگاتنگ «نیرنگ و اورنگ» و
«عکس خانوادگی»

البته تماشاخانه سنگلج از چهارم
تیرماه میزبان نمایش «نیرنگ اورنگ» به کارگردانی مرتضی برزگرزادگان شده است. این نمایش
از چهارم الی هشتم تیرماه میزبان 296 تماشاگر بوده است. 10 بلیط تمام‌بها، هفت بلیط
نیم‌بها، 57 بلیط تخفیف‌دار و 222 بلیط میهمان برای این نمایش ارائه شده و مبلغ
فروش بلیت آن، یک‌میلیون و 425 هزار تومان بوده است.

با توجه به این نکته که ظرفیت
تماشاخانه سنگلج، 236 نفر است،
نسبت تعداد مخاطبانی که در این پنج اجرا «نیرنگ اورنگ» را دیده‌اند
به حداکثر تعداد افرادی که می‌توانستند آن را ببینند، 25 درصد بوده است. البته درصد
افرادی که با بلیت مهمان نمایش را دیده‌اند، حدود 75 درصد بود.