1

گزارش تصویری صبا از اجرای نمایش «ماداگاسکار»

عکاس : امید معینی