1

«از سرنوشت» پربیننده‌ترین سریال تلویزیون در نیمه اول خرداد شد

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما نشان می دهد که از بین سریال های جدید پخش شده در نیمه اول خرداد 1401، سریال « از سرنوشت 4» از شبکه دو با 26/4 پربیننده تر از سایر سریال ها بوده است.

بر اساس این نظرسنجی این سریال رضایت 85/8 درصد بینندگان را در حد زیاد کسب کرده است.

همچنین سریال های «حکم رشد» از شبکه سه با 22/3 درصد بیننده و کسب رضایت74/5 درصدی آنان و « فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با 7 درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در این نظرسنجی، میزان بیننده سریال های تکراری سیما در نیمه اول خرداد 1401 نیز بررسی شد. از میان سریال های تکراری سریال «ستایش 1» از شبکه آی فیلم با 19/1 درصد بیننده پربیننده ترین سریال تکراری بوده است. همچنین 79/5 درصد بینندگان سریال «ستایش 1» از این سریال در حد زیاد رضایت داشته اند.

بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما، سریال «از سرنوشت 4» با 26/4 درصد پربیننده ترین سریال سیما در نیمه دوم اردیبهشت 1401 نیز بوده است.

همچنین در همان بازه زمانی، سریال های «حکم رشد» از شبکه سه با 16/9 درصد بیننده و کسب رضایت 75/2درصدی آنان و «فرمانروای نقابدار» از شبکه پنج با 6/1 درصد بیننده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

انتهای پیام/