1

پاپ‌آرت با کاشی‌کاری‌های مسجد نصیرالملک شیراز

به گزارش خبرنگار تجسمی صبا، «شیراز پاپ 2» عنوان نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های شیدا خالقی است که به انتخاب شمس‌الدین غازی 25 شهریورماه در گالری سروناز شیراز افتتاح شد و تا پایان این ماه ادامه دارد.

شمس‌الدین غازی در بیانیه این نمایشگاه نوشته است: «شیراز پاپ

هنر عام یا پاپ آرت سوژه هایش را از فرهنگ همگانی می گیرد. بازسازی یا دوباره سازی دقیق و موشکافانه، المان‌های فرهنگی- هنری و تأثیرات منطقه ای که هنرمند در آن به دنیا آمده و زندگی کرده است.

استفاده از آیکون های معروف با شهرت جهانی در ترکیب بندی های خاص و زیبای گل های کاشی کاری های مسجد نصیرالملک شیراز و بازتولید تصاویری از دست رفته که می توانند دوباره مورد استفاده قرار بگیرند.

هنرمند چندین ایده عام را موضوع کارش قرار می دهد و تأثیر می گیرد. او تجربه می کند و تجربیاتش را با دیگران به اشتراک می گذارد و به گفته روی لیختن اشتاین «هنر دگرگون نمی کند، فقط شکل می دهد.»

شمس الدین غازی»

نمایشگاه انفرادی «شیراز پاپ 2» تا 30 شهریورماه در گالری سروناز واقع در شیراز، خیابان قصردشت، بعد از کوچه ۸۸ میزبان مخاطبان است.

انتهای پیام/