1

مجموعه‌داستان از «باغ وحش انسانی»

به گزارش صبا، مجموعه داستان به هم پیوسته «باغ وحش انسانی» نوشته کامران محمدی به‌تازگی توسط نشر سنگ منتشر شده است.

این کتاب هشتمین کتاب داستانی کامران محمدی بعد از چهار رمان و سه مجموعه داستان است.

«باغ وحش انسانی» از پنج داستان به هم پیوسته به نام‌های شاهین، گوسفند، گربه، ماهی و مار تشکیل شده است.

محمدی در این مجموعه، تا حد زیادی از شیوه‌ی داستان‌نویسی واقع‌گرای خود فاصله گرفته و وارد دنیای فانتزی سیاه شده است.

پنج داستان به هم پیوسته این کتاب، جهان داستانی ویژه‌ای را به وجود آورده‌اند و در عین حال، استقلال خود را نیز حفظ می‌کنند.

داستان‌ها از یک سو عمیقاً دردناکند و از سوی دیگر در بسیاری لحظات، خواننده را به لبخند وامی‌دارند. به این ترتیب می‌توان گفت از جهاتی با یک گروتسک مدرن و البته روان‌شناختی هم مواجهیم.

این‌کتاب با ۱۳۵ صفحه و قیمت ۷۰ هزار تومان منتشر شده است.