1

«حسین‌ انتظامی‌» در نقد جام جم

به گزارش صبا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مصطفی هیودی تهیه کننده برنامه «نقد جام جم» گفت:در راستای سیاست های دوره تحولی سازمان صدا و سیما، برنامه نقد جام‌جم‌با رویکردی انتقادی در آستانه پخش از آنتن قرار دارد.
او افزود: این برنامه که از تولیدات مرکز سیمرغ است قصد دارد با رویکردی انتقادی سیاست‌ها‌ و‌ برنامه‌های صدا و سیما را مورد بحث و بررسی قرار بدهد.وی ادامه داد: این‌ برنامه که از چند ماه گذشته در جریان‌ سیاست‌گذاری، اتاق فکر و‌ پیش‌تولید قرار داشته‌ است، به زودى با موضوع وضعیت مخاطبان رسانه ملی روانه آنتن خواهد شد.
تهیه کننده برنامه‌های کتاب خوب و چراغ تصریح کرد:  المیرا شریفی مقدم مجری بحث‌های چالشی تلویزیون هم مجری نقد جام‌جم خواهد بود و تلاش داریم به صورت شفاف، عملکرد بخش‌های مختلف رسانه ملی را نقد کنیم.
هیودى خاطرنشان کرد:چند شبکه متقاضی پخش برنامه از آنتن خود بوده‌اند که معاونت سیما در حال جمع بندی برای محل و زمان پخش برنامه است.
دکتر‌ حسین‌ انتظامی‌ رییس سابق‌ سازمان‌ سینمایی و دکتر محسن شاکری‌نژاد رییس مرکز تحقیقات صدا و سیما مهمانان ‌نخستين قسمت برنامه خواهند بود.