برادرکشی‌های شاهنامه در «پسران فریدون»

حسین مرادی‌زاده، انیمیشن‌ساز  در گفت‌و‌گو با خبرنگار سینما صبا، درباره موضوع انیمیشن «پسران فریدون» گفت: این انیمیشن براساس قصه‌ای از شاهنامه فردوسی ساخته شده است. داستان زمانی آغاز می‌شود که فریدون، ضحاک را به بند می‌کشد و با دو دختر جمشید ازدواج می‌کند. از این دو دختر، سلم و تور و ایرج را داریم که بنای بعدی شاهنامه فردوسی از همین‌جا آغاز می‌شود.

او ادامه داد: زمانی که این سه برادر بزرگ می‌شوند، جهان کهن تقسیم می‌شود و ایران به ایرج می‌رسد و بر همین اساس جنگ‌های میان ایران و توران شکل می‌گیرد. دو برادر دیگر با دسیسه‌چینی به ایران حمله می‌کنند و به طرز فجیعی برادر خود را می‌کشند. این، جزو اولین برادرکشی‌ها است که در شاهنامه مطرح می‌شود و سر برادر را برای پدر می‌فرستند.

مرادی‌زاده گفت: زمانی که دختر ایرج بزرگ شده و ازدواج می‌کند، منوچهر به دنیا می‌آید و جلوی آن‌ها ایستادگی کرده و شکستشان می‌دهد. این بار منوچهر سر آن دو نفر را می‌برد و تراژدی بعدی برای فریدون شکل می‌گیرد. این اثر تراژیک در ابتدای شاهنامه مطرح شده است و در این انیمیشن آن را روایت می‌کنیم.

او با اشاره به این که این کار، سومین همکاری او با مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و انیمیشن است، درباره تکنیک ساخت اثر گفت: این انیمیشن را با تکنیک دو بعدی ساخته شده است. زیرا می‌خواستم اصالت دستی و هنر قدیمی را حفظ کنم.

این هنرمند ادامه داد: در این انیمیشن از مینیاتور استفاده نشده اما گرافیک کار از جنسی است که حماسی بودن آن را به تصویر می‌کشد.

او  اظهار داشت: در حال حاضر کار در مرحله انیمیت و تولید است و چیزی در حدود چهار ماه دیگر تولید به پایان می‌رسد. این انیمیشن برای مخاطبان بزرگسال ساخته می‌شود و به موضوع وفادارانه نگاه شده است.