هویت‌بخشی به منظر شهری تهران با المان‌های معماری ایرانی‌_اسلامی | پایگاه خبری صبا
امروز ۶ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۶
اساسنامه سازمان زیباسازی تهران در شورای شهر تصویب شد

هویت‌بخشی به منظر شهری تهران با المان‌های معماری ایرانی‌_اسلامی

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رأی حداکثری اساسنامه سازمان زیباسازی را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.

او اضافه کرد: مواد سه و چهار این اساسنامه امروز مورد بحث قرار می‌گیرد، چرا که مابقی مواد در اساسنامه تیپ سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران پیشتر به تصویب رسیده است.

عضو شورای شهر تهران دامه داد: در کیفیت و ساماندهی و پیاده‌سازی سیما و منظر شهری، معماری ایرانی‌اسلامی باید در نظر گرفته شود و هم در التزام بخشی هویت ایرانی_اسلامی این موضوع مدنظر گرفته شده و در حقیقت در هر دو بخش معماری ایرانی‌اسلامی مورد تأکید قرار گرفته شده است.

در ادامه مهدی چمران ریاست شورای شهر تهران گفت: واژه گرافیک شهری نیز باید اصلاح و کلمه درستی جایگزین آن شود. بهتر است از کلمه طراحی شهری استفاده کنیم و تکرار هویت‌ بخشی ایرانی‌اسلامی نیز در دو سطر لزومی ندارد.

در ادامه امانی تأکید کرد: ماده چهارم اساسنامه به وظایف و اختیارات سازمان زیباسازی پرداخته و جلب مشارکت دستگاه‌های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است.

او اضافه کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای التزام بخشی به تابلوها، نوشتارها و کلیه تبلیغات تجاری واحدهای صنفی دولتی و خصوصی در این ماده مورد تأکید قرار گرفته است.

قائمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه در مواد سه و چهار این اساسنامه از عبارت طراحی سیما و منظر شهری صحبت شده است، تصریح کرد: تذکر من این است که موضوع طراحی سیما و منظر شهری با مأموریت معاونت شهرسازی در این حوزه تداخل پیدا نکند.

تشکری هاشمی نیز در جریان بررسی اساسنامه سازمان زیباسازی شهرداری تهران، گفت: در بند ۱۱ این اساسنامه مثالی از فعالیت‌های اجرایی این سازمان در حوزه پیاده راه سازی مطرح شده است در حالی که کاری صرفا عمرانی است هرچند که باید استانداردی برای پیاده‌راه‌ها داشته باشیم، اما ورود سازمان زیباسازی به کارهای عمرانی تداخلی را با سایر بخش‌های شهرداری تهران ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: پیاده‌راه مسائل عمرانی و ترافیکی دارد که باید رعایت شود. پیشنهاد اجرا می‌تواند از طریق سازمان زیباسازی انجام شود اما فعالیت‌های عمرانی پس از تصویب سازمان زیباسازی بهتر است توسط بخش فنی عمرانی اجرایی شود.

در ادامه این جلسه حسین نظری معاون خدمات شهری شهرداری تهران نیز اظهار کرد: سازمان زیباسازی در بحث پیاده‌روها دخالتی ندارد و فقط پیاده‌راه‌ها که در میدان‌گاه‌ها قرار گرفته‌اند توسط این سازمان مورد توجه قرار می‌گیرند.

در ادامه چمران بار دیگر تاکید کرد: تفاوت پیاده‌رو با پیاده‌راه‌ها از این منظر است که پیاده‌راه‌ها شرایط خاصی دارند چرا که در آنها المان‌های تزئینی و شهری وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود که موضوع پیاده‌روها در اساسنامه حذف و فقط پیاده‌راه‌ها در اساسنامه‌ باقی بماند.

امانی ادامه داد: دو موضوع طراحی و اجرا باید در اساسنامه مورد توجه قرار گیرد طراحی باید توسط سازمان زیباسازی انجام شود و اجرا به بخش فنی عمرانی سپرده شود.

نظری معاون خدمات شهری شهر تهران در این مورد گفت: ما هم موافق هستیم که اجرا به بخش فنی عمرانی سپرده شود، اما سیاست‌گذاری و طراحی توسط سازمان زیباسازی انجام شود.

نهایتا اساسنامه سازمان زیباسازی با اصلاحاتی که توسط اعضا پیشنهاد شد، با رأی حداکثری اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.

نشر اول: میراث آریا

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000