آذر هاشمی | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۵۰
کانون مدرسان خانه موسیقی ایران برای بررسی پرونده متقاضیان عضویت در این کانون تشکیل جلسه داد.
هفت عضو شورای عالی خانه موسیقی ایران با رای مجمع عمومی انتخاب شدند.
بازرس خانه موسیقی می‌گوید برای حمایت از هنرمندان صحبت‌های بسیاری شده ولی این حمایت‌ها به وقوع نپیوسته است که هنرمندان آن را لمس کنند.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  318/757/738/510
 • هتل
  259/539/720/331
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  64/286/728/000
 • بچه زرنگ
  60/797/538/810
 • ویلای ساحلی
  55/721/366/000
 • ورود خروج ممنوع
  27/687/094/000
 • نارگیل2
  26/641/548/170
 • گیج‌گاه
  15/804/883/500
 • جوجه تیغی
  12/328/150/000
 • مسافری از گانورا
  10/960/645/500
 • عامه پسند
  6/744/378/500
 • حدود 8 صبح
  5/863/290/000
 • جنگل پرتقال
  2/927/689/500
 • ضد
  2/409/079/500
 • توچال
  293/892/500
 • خورشید آن ماه
  184/139/000
 • روشن
  66/835/000
 • پدران
  13/085/000
 • رویای کاغذی
  6/260/000