آرین ابراهیمی نژاد | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۵۴
در برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» مطرح شد؛

شفافیت یکی از اصول ساتراست

سرپرست اداره کل صدور پروانه انتشار محتوای ساترا در برنامه «گفت‌وگوی فرهنگی» رادیو گفت و گو گفت: ماموریت اصلی ساترا حفظ اصالت و توسعه محتوای بومی اسلامی_ایرانی است، برهمین اساس صدور مجوز ساترا منطبق بر اصل شفافیت و رعایت استاندارهای فرهنگی و کیفی است.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000