آلخاندرو آمنابار | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵
مائده مرتضوی نویسنده و منتقد در یادداشتی به جایگاه یک نویسنده در فیلم «در خلال جنگ» جدیدترین ساخته‌ آلخاندرو آمنابار پرداخته است.
فیلم جین یک اسلحه می خرد
فیلم جدید آلخاندرو آمنابار کارگردان اسپانیایی یکی از امیدهای اصلی کسب جوایز فستیوال سن‌سباستین است. این فیلم هیجانی جنایی تا امروز با استقبال منتقدان روبه‌رو شد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000