ایسپا | پایگاه خبری صبا
امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۷:۱۹
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران طی یک نظرسنجی میزان مخاطبان تلویزیون و برنامه‌های پرمخاطب را بررسی کرد.
مرجعیت خبری شبکه‌های تلویزیونی و ماهواره‌ای نزد مردم کشور پایین آمده است.
بر اساس نظرسنجی ایسپا، هنرمندان همچنان از اعتماد نسبی جامعه برخوردارند.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • تمساح خونی
  157/179/302/750
 • مست عشق
  103/237/962/000
 • تگزاس۳
  90/695/261/000
 • سال گربه
  56/709/470/000
 • بی بدن
  44/078/969/500
 • خجالت‌نکش۲
  21/169/122/000
 • آسمان غرب
  10/010/092/500
 • ایلیا‌جست‌وجوی‌قهرمان
  7/337/577/000
 • آپاراتچی
  5/727/672/500
 • نوروز
  3/813/610/500
 • پرویزخان
  3/382/914/500
 • قلهک
  3/216/042/500
 • عطرآلود
  2/358/247/500
 • نیلگون
  492/705/000
 • آبی روشن
  396/660/000
 • تاوان
  182/590/000
 • کوچه‌ژاپنی‌ها
  36/905/000
 • این جمعیت قابل کنترل
  240/000