برنامه «ماه ترین» | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۳۰
جدیدترین قسمت از برنامه «ماه‌ ترین» با حضور دکتر «مازیار ترخانی» (متخصص کودکان) چهارشنبه 2 اسفند حوالی ساعت 15 روانه آنتن شبکه دو می‌شود.
جدیدترین قسمت برنامه «ماه‌ ترین» با حضور دکتر رضا پورحسین ‌شنبه 28 بهمن حوالی ساعت 15 روانه آنتن شبکه دو می‌شود.
جدیدترین قسمت برنامه «ماه ترین» با حضور دکتر علی صادقی تبار (مدیر مرکز ناباروری ابن سینا) با بررسی موضوع «هزینه‌های درمان ناباروری» سه‌شنبه 10 بهمن حوالی ساعت 14:45 روانه آنتن شبکه دو می‌شود.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000