برنامه پاتوق مستند | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۵۸
در جلسه سوم نمایش داده می‌شود؛ 

نمایش و تحلیل «برای پس از مرگم» در «پاتوق مستند» 

سومین جلسه فصل جدید «پاتوق مستند»، به نمایش و تحلیل مستند «برای پس از مرگم» اختصاص دارد. 
با اکران مستند «هیچکس منتظرت نیست»؛

دومین «پاتوق مستند» در سینما آزادی کلید می‌خورد

دومین برنامه «پاتوق مستند» 12 دی‌ماه در پردیس سینمایی آزادی به همراه نمایش و نقدوبررسی مستند «هیچکس منتظرت نیست» برگزار می‌شود.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000