جشنواره های سینمایی | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۳۳
منصور فروزش فیلمساز کارگردان فیلم کوتاه در یادداشتی به اهمیت جشنواره‌های سینمایی برای فیلمسازان پرداخته است.
دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های بین الملل سازمان سینمایی مجوز برگزاری جشنواره‌های فیلم کوتاه «صنعت بیمه»، «سابات» و «سلفی 20» را صادرکرد.
نگاهی به جشن و جشنواره های سینمایی ایران و عملکرد آن

پیچ آزمون و خطا

جشن ها و جشنواره های سینمایی در تمام دنیا برای اهالی سینما و مخاطب آن اهمیت ویژه ای دارد و حتی یک معیار به حساب می آید

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  293/174/531/510
 • هتل
  170/513/527/831
 • شهر هرت
  76/327/060/057
 • بچه زرنگ
  45/725/813/500
 • نارگیل۲
  21/433/741/670
 • گیج‌گاه
  13/798/134/500
 • جوجه تیغی
  6/942/131/500
 • هولیا
  5/210/280/250
 • عامه پسند
  4/735/637/000
 • حدود 8 صبح
  3/978/413/500
 • جنگل پرتقال
  2/292/649/500
 • سرهنگ ثریا
  1/541/014/500
 • اخت‌الرضا
  1/314/882/500
 • سلفی با رستم
  390/403/000
 • آهو
  222/495/000
 • چرا گریه نمی‌کنی؟
  194/753/500
 • ویلای ساحلی
  34/525/000
 • مسافری از گانورا
  8/397/500
 • ورود خروج ممنوع
  7/200/000
 • ضد
  4/435/000