دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۱
معاون سازمان زیباسازی شهر تهران خبر داد:

۲۲ سردیس‌ سمپوزیوم مجسمه‌سازی در خانه هنرمندان نصب می‌شود

معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران از برگزاری مراسم رونمایی از 22 سردیس‌ اثر سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ویژه بزرگان و مشاهیر هنر معاصر ایران امروز خبر داد.
سید مجتبی موسوی
نشست خبری و هم اندیشی دومین سمپوزیوم مجسمه سازی مفاخر ایران با حضور معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی صبح امروز چهارشنبه ۱2 تیرماه در عمارت عین الدوله برگزار شد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000