ریچارد کانلی | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۴
کتاب «پاسخ روسیه به تحریم‌ها؛ چگونگی تاثیر رویکرد اقتصادی غرب بر شکل‌گیری اقتصاد سیاسی روسیه» اثر ریچارد کانلی با ترجم مترجمان از سوی انتشارات سروش روانه بازار کتاب شد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000