علی صیادشیرازی | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۲
یک کارگردان سینمای دفاع مقدس می‌گوید سینما به دلیل فضای مسمومی که دارد امکان کار کردن را از افرادی نظیر او گرفته است.
«تهران میدان شهدا» به مناسبت تجلیل از شهید علی صیاد شیرازی با پسر ارشدش، مهدی صیادشیرازی گفتگو می کند.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000