فیلم تابستان همان سال | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۱۴
نقدی بر آثار چهل و دومین جشنواره فیلم فجر؛ «تابستان همان سال» 

سرنوشت محتوم یک عشق

فیلم از اواسط روایت و با افت کشش‌مندی طنازی قاب‌ها و شناخت و معرفی اولیه شخصیت‌ها، به کندی بیش از اندازه، درجا‌زدن داستان و فرود ریتم، دچار می‌شود و آن گیرایی آغازین و غنای درام فیلم به شدت آسیب می‌بیند. افتادن ریتم بخصوص در یک‌چهارم پایانی فیلم، قاب‌بندی‌ها و تصاویر خوش آب‌ و رنگ و بازی خوب بازیگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و دلزدگی و عدم همراهی نسبی تماشاگر را در پیش دارد.
یادداشتی بر آثار چهل و دومین جشنواره فیلم فجر؛ «تابستان همان سال» 

نگاهِ خیره عشق! 

در جهان فیلم‌بازها چند رکن قابل توجه برای توصیف یک فیلم و یک لحظه سینمایی وجود دارد. فیلم «تابستان همان سال» ساخته محمود کلاری یکی از ارکان مهم در این بحث را به کار گرفته است؛ نگاه خیره! 

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000