فیلم توتوی قهرمان | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۲۷
هر هفته یک فیلم با صبا؛ «توتوی قهرمان»

در مسیر رسیدن به خود

محراب توکلی | فیلم «توتوی قهرمان» معنای دقیق هستی و هستی‌گرایی را با یک روایت شفاف و صادقانه آشکار می‌کند. این فیلم مسیر رسیدن به «خود» را هموار می‌کند‌‌. مسیری که در جهان معاصر به بی‌راهه رفته است! 

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  293/174/531/510
 • هتل
  170/513/527/831
 • شهر هرت
  76/327/060/057
 • بچه زرنگ
  45/725/813/500
 • نارگیل۲
  21/433/741/670
 • گیج‌گاه
  13/798/134/500
 • جوجه تیغی
  6/942/131/500
 • هولیا
  5/210/280/250
 • عامه پسند
  4/735/637/000
 • حدود 8 صبح
  3/978/413/500
 • جنگل پرتقال
  2/292/649/500
 • سرهنگ ثریا
  1/541/014/500
 • اخت‌الرضا
  1/314/882/500
 • سلفی با رستم
  390/403/000
 • آهو
  222/495/000
 • چرا گریه نمی‌کنی؟
  194/753/500
 • ویلای ساحلی
  34/525/000
 • مسافری از گانورا
  8/397/500
 • ورود خروج ممنوع
  7/200/000
 • ضد
  4/435/000