فیلم کوتاه بیداری | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۴۰
کارگردان فیلم کوتاه «بیداری» در گفت‌وگو با صبا:

خودکشی در یک شب بارانی!

ناصر امین کارگردان فیلم کوتاه «بیداری» به الگوهای ساختاری و روایی در فیلم خود پرداخت.
فیلم کوتاه «بیداری» در جشنواره Lift-Off» Global Network» انگلستان به نمایش درمی‌آید.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  264/317/020/790
 • شهر هرت
  65/756/487/305
 • آهنگ دو نفره
  19/386/918/000
 • کت چرمی
  14/425/344/725
 • نارگیل 2
  11/235/273/170
 • هتل
  7/494/641/000
 • بی مادر
  5/759/485/000
 • آخرین تولد
  3/903/678/500
 • بچه زرنگ
  2/629/750/500
 • ستاره بازی
  2/596/327/500
 • هولیا
  2/138/615/500
 • بعد از رفتن
  999/042/500
 • زنبور کارگر
  480/440/000
 • شماره 10
  335/765/000
 • گیج‌گاه
  1/350/000