مجوز نمایش | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۱
مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم خطاب به فیلمسازان:

پیش‌از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی پروانه نمایش دریافت کنید

مدیرکل اداره نظارت بر عرضه و نمایش فیلم درباره لزوم دریافت مجوز نمایش فیلم پیش از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی در صفحه مجازی خود نوشت.
سازمان سینمایی با انتشار متنی درباره مجوزهای نمایش خانگی توضیح داد.
برگزارکنندگان جشنواره‌های مرتبط با هنرهای نمایشی در هر موضوع و قالبی ضرروری است نسبت به اخذ مجوز از این اداره‌کل اقدام کنند.
شورای صدور پروانه نمایش خانگی با عرضه 5 عنوان فیلم سینمایی ایرانی موافقت کرد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000