مهدی تمیزی | پایگاه خبری صبا - Part 2
امروز ۱۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۱:۴۲
مهدی تمیزی درباره وضعیت استقبال از موزه هنرهای معاصر اصفهان در شرایط شیوع ویروس کرونا توضیحاتی داد.
مهدی تمیزی به تشریح جزییات برگزاری نمایشگاه جدید موزه هنرهای معاصر اصفهان پرداخت.
مدیر موزه هنرهای معاصر اصفهان از برنامه های این موزه در زمینه نمایش هنر معاصر اصفهان، ایران و جهان گفت.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  264/317/020/790
 • شهر هرت
  65/756/487/305
 • آهنگ دو نفره
  19/386/918/000
 • کت چرمی
  14/425/344/725
 • نارگیل 2
  11/235/273/170
 • هتل
  6/235/887/500
 • بی مادر
  5/735/407/500
 • آخرین تولد
  3/897/213/500
 • ستاره بازی
  2/563/300/000
 • بچه زرنگ
  2/119/403/500
 • هولیا
  2/053/169/000
 • بعد از رفتن
  998/562/500
 • زنبور کارگر
  468/005/000