نامه کارزار | پایگاه خبری صبا
امروز ۲۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت ۰۴:۳۹
یادداشت عضو پیشین هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر؛

حق رای حق تک تک اعضای خانه تئاتر است

کاظم هژیرآزاد عضو پیشین هیات مدیره مرکزی خانه تئاتر حضور فعال شورای هماهنگی را حلال مشکلات درونی خانه تئاتر دانست.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • تمساح خونی
  165/079/062/250
 • تگزاس3
  147/258/267/150
 • مست عشق
  113/073/640/550
 • سال گربه
  61/684/207/500
 • خجالت‌نکش۲
  50/707/226/200
 • بی‌بدن
  46/381/124/500
 • آسمان غرب
  10/200/332/500
 • ایلیا‌جست‌وجوی‌قهرمان
  7/778/837/000
 • آپاراتچی
  5/790/232/500
 • عطرآلود
  4/666/372/500
 • قلهک
  4/053/541/000
 • یادگار جنوب
  2/229/426/050
 • آبی روشن
  912/055/000
 • روایت ناتمام سیما
  643/735/000
 • شور عاشقی
  261/547/500
 • کوچه ژاپنی‌ها
  134/825/000
 • این‌جمعیت‌قابل‌کنترل
  121/085/000