بررسی چالش‌های سرزندگی در نشست‌های «شهر از منظر زیباسازی»

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سازمان زیباسازی شهر تهران قصد دارد با همکاری موسسه تکاپوگران اندیشه فردا و خانه اندیشمندان علوم انسانی، سلسله نشست‌های «شهر از منظر زیباسازی» را برگزار کند.

در این سلسله نشست‌های «شهر از منظر زیباسازی» به موضوع زیباسازی شهری و سرزندگی شهروندان (چالش های سرزندگی در فضاهای عمومی شهر تهران) پرداخته خواهد شد.

احسان رنجبر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس روز دوشنبه ۱ دی ماه ساعت ۲۱ به صورت زنده در مورد این موضوع سخنرانی خواهد کرد.

دبیر برگزاری سلسله نشست‌های «شهر از منظر زیباسازی» سلمان انصاری زاده است.

انتهای پیام/