1

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس معرفی شد

به گزارش صبا، به استناد آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس و با حکم معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مریم پورشهابی به عنوان دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب شد.

در حکم سیدمجتبی حسینی معاون امور هنری برای پورشهابی آمده است: «به استناد تبصره چهار ماده یک و ماده سه آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس به موجب این حکم به عنوان دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب می‌شوید.

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای سرکارعالی، امید است با استعانت از خداوند متعال و همکاری و همراهی با سایر اعضای محترم کارگروه در تحقق اهداف قانون ساماندهی مد و لباس موفق باشید.»

سید مجتبی حسینی در تکریم و معارفه دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس عنوان کرد: معاونت امور هنری گسترده‌ترین بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از نظر تنوع حوزه های ماموریت و فعالیت است.

حوزه مد و لباس از سال ۱۳۸۵ براساس قانون به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکلیف شد و از سال ۱۳۸۷ شروع به فعالیت کرد و تاکنون فعالیت‌هایی بر اساس قانون ساماندهی مد و لباس انجام شده است.

انتهای پیام/