1

خانه سرهنگ ایرج و ۱۰ بنای تاریخی کشور مزایده می‌شود

به‌ گزارش صبا به نقل از روابط‌عمومی صندوق توسعه صنایع‌دستی و فرش دست‌بافت و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، این مجموعه بناها شامل خانه سرهنگ ایرج از استان تهران، خانه اوشیدری، باغ هرندی، ارگ راین، کارخانه حناسایی، عمارت موسی خان و خانه فخر راور از استان کرمان، کاروانسرای مهر و کاروانسرای زعفرانیه از استان خراسان رضوی، خانه ابراهیمی از استان سمنان و همچنین حمام سالار از استان زنجان است.

کاربری بناهای تاریخی مزایده بهمن ماه صندوق توسعه و احیا شامل، خانه سرهنگ ایرج فرهنگی، پذیرایی و هنری، خانه اوشیدری تجاری، پذیرایی و هنری، باغ هردی شامل گاوگرد و اتاق‌های جانبی و خانه قراچه داغی هم پذیرایی، اقامتی (بومگردی) و فرهنگی در نظر گرفته شده است.

کاربری کارخانه حناسایی نیز فرهنگی و کارگاهی در نظر گرفته شده است، ارگ راین شامل عمارت حاکم‌نشین، چهار انبار و زمین پشت انبار مشمول کاربری علمی، پژوهشی، پذیرایی و اقامتی است و عمارت موسی خانی و کاروانسرای مهر نیز شامل کاربری فرهنگی، هنری و پذیرایی هستند.

خانه فخر راور کاربری پذیرایی، فرهنگی و کارگاهی و همچنین کاروانسرای زعفرانیه کاربری فرهنگی، اقامتی، پذیرایی و مجتمع بین راهی خواهد داشت. البته حمام سالار نیز مشمول دو کاربری فرهنگی و پذیرایی خواهد بود.

صندوق احیا در نظر دارد تا این بناها را براساس مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به صورت قرارداد سرمایه‌گذاری در مرمت، احیا، نگهداری و واگذاری حق استفاده و بهره‌برداری مدت معین از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس و طی تشریفات مزایده به اشخاص (حقیقی و حقوقی) واجد شرایط واگذار کند.

همه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران و همچنین کمیته فنی و بازرگانی در زمان بازگشایی پاکت‌ها، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

جلسه کمیسیون مزایده بهمن ماه امروز ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ در خیابان آزادی، نبش یادگار امام، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سالن فجر و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار خواهد شد.