1

فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و رسانه‌ای از مالیات معاف شد

به گزارش صبا، کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ امشب برای بررسی بندهای ارجاعی این لایحه در بخش درآمدی تشکیل جلسه داد تا این مصوبات فردا در صحن مجلس بررسی و رأی‌گیری شود.
یکی از مصوبات مهم کمیسیون تلفیق بودجه آن بود که فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی و موسسات رسانه ای از پرداخت مالیات معاف باشند.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده «معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند (ل)ماده (۱۳۹ )قانون مالیاتهای مستقیم به استثنای فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی و موسسات رسانه ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر  معادل ۴ برابر سقف مالیات ماده ۸۴ قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات است.»