1

امین صدیقی مشاور رییس صداوسیما شد

به گزارش صبا، نظارت و هماهنگی برای توجه به کاربرد درست خط و زبان فارسی در برنامه های رسانه ملی،پشتیبانی کارشناسی و برنامه ریزی برای تولید و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ویژه زبان وادبیات فارسی،برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی برخی از  ماموریت های مورد تاکید در حکم انتصاب مشاور رئیس و دبیرشورای زبان و ادبیات فارسی است.

امین صدیقی شاعر، نویسنده و مترجم و  دانش آموخته زبان وادبیات فارسی است. در کارنامه مدیریتی وی ریاست مرکز فیلم وسریال برون مرزی، مشاور رئیس رسانه ملی، ریاست شورای تخصصی زبان وادب فارسی صداوسیما، ریاست مرکزگسترش فیلم نامه نویسی به چشم می خورد.
صدیقی همزمان با مسئولیت جدید،مشاور رئیس فرهنگستان زبان وادب فارسی نیز است.