اَنَا الحقُّ… | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۰:۵۲
تالارِ حکایت

اَنَا الحقُّ…

الهی! بر این رنج که از بهرِ تو می‌دارند محرومشان مگردان، و از این دولتشان بی‌نصیب مکن.

از یک یک اندام او آواز می‌آمد که اَنَا الحقُّ…

پس (حسین) در راه که می‌رفت می‌خرامید دست اندازان و عیّار‌وار می‌رفت با سیزده بندِ گران.

روی سوی آسمان کرد و گفت:

الهی! بر این رنج که از بهرِ تو می‌دارند محرومشان مگردان، و از این دولتشان بی‌نصیب مکن. الحمد للّه که دست و پای من بُریدند در راه تو.

 

پس گوش و بینی بُبریدند و سنگ روانه کردند عجوزه‌بی پاره‌یی رُگو در دست، می‌آمد. چون حسین را دید گفت:

محکم زنید این حلّاجکِ رعنا را. تا او را با سخنِ اسرار چه کار؟

پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند. در میان سر بریدن تبسّمی کرد و جان بداد. مردمان خروش کردند و حسین، گویِ قضا به پایان میدانِ رضا برد و از یک یک اندام او آواز می‌آمد که

اَنَا الحقُّ…

ذکرِ حسین منصور حلّاج قدّس الله روحَهُ العزیز | از تذکره الاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ( با تلخیص)

آرامگاه عطار

منبع: رسانه مجازی و رسمی شفیعی‌کدکنی

shafiei_kadkani@

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  264/317/020/790
 • شهر هرت
  65/756/487/305
 • آهنگ دو نفره
  19/386/918/000
 • کت چرمی
  14/425/344/725
 • نارگیل 2
  11/235/273/170
 • هتل
  7/494/641/000
 • بی مادر
  5/759/485/000
 • آخرین تولد
  3/903/678/500
 • بچه زرنگ
  2/629/750/500
 • ستاره بازی
  2/596/327/500
 • هولیا
  2/138/615/500
 • بعد از رفتن
  999/042/500
 • زنبور کارگر
  480/440/000
 • شماره 10
  335/765/000
 • گیج‌گاه
  1/350/000