اَنَا الحقُّ… | پایگاه خبری صبا
امروز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۰۰:۰۵
تالارِ حکایت

اَنَا الحقُّ…

الهی! بر این رنج که از بهرِ تو می‌دارند محرومشان مگردان، و از این دولتشان بی‌نصیب مکن.

از یک یک اندام او آواز می‌آمد که اَنَا الحقُّ…

پس (حسین) در راه که می‌رفت می‌خرامید دست اندازان و عیّار‌وار می‌رفت با سیزده بندِ گران.

روی سوی آسمان کرد و گفت:

الهی! بر این رنج که از بهرِ تو می‌دارند محرومشان مگردان، و از این دولتشان بی‌نصیب مکن. الحمد للّه که دست و پای من بُریدند در راه تو.

 

پس گوش و بینی بُبریدند و سنگ روانه کردند عجوزه‌بی پاره‌یی رُگو در دست، می‌آمد. چون حسین را دید گفت:

محکم زنید این حلّاجکِ رعنا را. تا او را با سخنِ اسرار چه کار؟

پس زبانش ببریدند و نماز شام بود که سرش ببریدند. در میان سر بریدن تبسّمی کرد و جان بداد. مردمان خروش کردند و حسین، گویِ قضا به پایان میدانِ رضا برد و از یک یک اندام او آواز می‌آمد که

اَنَا الحقُّ…

ذکرِ حسین منصور حلّاج قدّس الله روحَهُ العزیز | از تذکره الاولیاء شیخ فریدالدین عطار نیشابوری ( با تلخیص)

آرامگاه عطار

منبع: رسانه مجازی و رسمی شفیعی‌کدکنی

shafiei_kadkani@

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • تمساح خونی
  155/416/260/250
 • مست عشق
  101/292/329/500
 • تگزاس۳
  75/356/760/000
 • سال گربه
  55/069/300/000
 • بی بدن
  43/195/330/500
 • خجالت‌نکش۲
  14/331/258/000
 • آسمان غرب
  9/831/562/500
 • ایلیا‌جست‌وجوی‌قهرمان
  7/188/397/000
 • آپاراتچی
  5/701/492/500
 • نوروز
  3/795/250/500
 • پرویزخان
  3/382/834/500
 • قلهک
  3/092/647/500
 • عطرآلود
  1/731/102/500
 • نیلگون
  491/230/000
 • آبی روشن
  204/915/000
 • تاوان
  181/230/000
 • کوچه‌ژاپنی‌ها
  15/275/000