پیشتازی «سیندرلا» و «گربه نره و روباه مکار» | پایگاه خبری صبا
امروز ۷ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۲۳:۲۴
آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج  و تالار هنر اعلام شد

پیشتازی «سیندرلا» و «گربه نره و روباه مکار»

آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج  و تالار هنر اعلام شد و در بررسی فروش کل، «سیندرلا» و «گربه نره و روباه مکار» با ۳۲۴ و ۲٨۱ میلیون تومان فروش پیشتاز هستند.

به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار  هفتگی فروش و تماشاگران نمایش های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه سنگلج و  همچنین تالار هنر تا پایان روز جمعه نوزدهم  خرداد ماه  سال ۱۴۰۲ به تفکیک اجراها اعلام شد.

نمایش «گربه نره و روباه مکار » به کارگردانی اوشان محمودی  که از  روز ۷ خرداد ماه  ۱۴۰۲ اجرای خود را در  تالار اصلی با ظرفیت ۵۷۹ تماشاگر و قیمت بلیت ۱۵۰ هزار تومان آغاز کرده ، تا پایان روز جمعه ۱۹ خرداد با مجموع  ۱۰ اجرا و میزبانی از  ۲ هزار و ۴۱۲ تماشاگر ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان )  به  فروشی  معادل ۲۸۰ میلیون و ۲۳ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «خدای جهنم » به کارگردانی سیاوش جامع   که از روز ۴ خرداد ۱۴۰۲ در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته با مجموع ۱۲ اجرا  و ۶۱۳ تماشاگر  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ۴۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان  فروش داشته است.

نمایش ـ«بی صورت فلکی» به کارگردانی مریم باقری نیز که از روز ۸ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۱۱۰ هزار تومان آغاز کرده تاکنون  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)۷۷۵  تماشاگر  و  ۶۹ میلیون و ۹۶۰  هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « نقطه ویرگول» به کارگردانی امیر سفیری  نیز  که از روز  ۳ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۹۰ هزار تومان آغاز کرده  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تا پایان روز جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ با ۱۳ نوبت اجرا  و میزبانی  از ۶۲۲  تماشاگر به فروشی معادل ۴۱ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش « زوج ناجور» به کارگردانی محمد حسین پیوندی  هم که از روز  ۲ خرداد ۱۴۰۲ اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرده  ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) تاکنون  با ۱۴ نوبت اجرا  و میزبانی  از یک هزار و ۶۰ تماشاگر به فروشی معادل ۷۷  میلیون و ۴۰۰ هزار تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش «قصه های درگوشی » به کارگردانی حسین حیدری پور  نیز  که از روز ۲ خرداد ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر اجرای خود را آغاز کرده ،  تاکنون با ۱۴ نوبت اجرا ، قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) و ۵۶۲ تماشاگر ،  ۳۵ میلیون و۶۴۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش « پروانه و یوغ » به کارگردانی امیر محمد دشتگلی نیز که از روز ۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ در تالار سایه با ظرفیت ۷۲ نفر  و قیمت بلیت ۱۰۰ هزار تومان روی صحنه رفته، تا کنون با ۱۲ اجرا و  ۲۵۸  تماشگر به فروشی معادل ۲۷ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان  رسیده است.

نمایش «مجلس شبیه لیر بیچاره» به کارگردانی ملیکا رضی هم که از  روز ۲۱ اردیبهشت  در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۶۰ هزار تومان روی صحنه رفته تا روز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲  با مجموع ۲۱ اجرا ( با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) ، ۴۹۸ تماشاگر و ۲۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان تومان  فروش داشته است.

نمایش «عشق در پیری» به کارگردانی  مرتضی فرهاد نیا  هم که از  روز ۱۶ خرداد ماه اجرای خود را  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر  و قیمت بلیت ۴۰ هزار تومان  آغاز کرده  (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان)  تا پایان روز ۱۹ خرداد ماه با ۴ نوبت اجرا  و ۴۱۵ تماشاگر به  فروشی معادل ۱۷ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۷۰۰ تومان  دست پیدا کرده است.

نمایش «شمعدانی» به کارگردانی وحید نفر نیز  که از روز ۱۸ خرداد ماه  در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت ۲۳۶ نفر  و قیمت بلیت ۸۰ هزار تومان آغاز کرده تا پایان روز ۱۹ خرداد ماه (با احتساب ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان) با  ۲ نوبت اجرا  و ۱۰۷  تماشاگر به  فروشی معادل ۴ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش « درگوشی » به کارگردانی نرگس اصغری هم  که از روز ۲۵ اردیبهشت ماه  در تالار هنر  با ظرفیت ۲۴۲ نفر  و قیمت بلیت ۵۴ هزار و ۵۰۰ هزار تومان  روی صحنه رفته، تاکنون با مجموع ۲۰  اجرا  و  یک هزار و ۱۰۹ تماشاگر  (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی  معادل ۴۵ میلیون و ۸۶۴ هزار  و ۴۷۵ تومان دست یافته است.

نمایش « سیندرلا » به کارگردانی مریم کاظمی نیز هم  که از  روز ۲۰ اردیبهشت ماه  ماه  در تالار هنر  با ظرفیت ۲۴۲ نفر  و قیمت بلیت ۶۰ و ۷۰ هزار هزار تومان  روی صحنه رفته ، تاکنون با مجموع  ۲۳ اجرا  و ۵ هزار و ۲۵۲ تماشاگر  (با احتساب  ارائه بلیت تمام بها، نیم بها، تخفیف دار و مهمان ) به فروشی  معادل ۳۲۳ میلیون و۵۵۶ هزار و ۶۹۰ تومان دست پیدا کرده است.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  262/217/009/790
 • شهر هرت
  64/192/119/305
 • آهنگ دو نفره
  19/367/400/500
 • کت چرمی
  14/410/164/725
 • نارگیل 2
  107,798,951,700
 • بی مادر
  5/572/502/500
 • آخرین تولد
  3/850/811/000
 • ستاره بازی
  2/470/030/000
 • هولیا
  1/589/474/500
 • هتل
  987/180/000
 • بعد از رفتن
  964/807/500
 • زنبور کارگر
  361/315/000
 • بچه زرنگ
  288/545/000
 • شماره 10
  241/765/000