«خرابات» در شعر حافظ شیرازی | پایگاه خبری صبا
امروز ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
تالارِ درس‌گفتارهای صبا

«خرابات» در شعر حافظ شیرازی

هم خراب از لحاظ ظاهری، زیرا مقررات اجتماعی اجازه نمی‌داد که چنین جائی در محل معتبر و مرغوبی باشد و بنای خوب و آبادی داشته باشد و هم از لحاظ معنوی؛ زیرا محل فساد و تباهی و خرابی بوده است.

تالار درس گفتار

خرابات

خرابات هم از کلمات رمزی و نمادی در شعر حافظ است. سنائی و عطار و حافظ این کلمه را از معنی پست و حقیر و زشتِ آن تجرید کرده و مفهوم بسیار عالی و شریف به آن بخشیده‌اند.

این هم قدرت شاعر را در تصرف در معانی می‌رساند و هم توانائی او را در تصرّف در نفوس و افکار مردم نشان می‌دهد. خرابات به گواهی جمیع نصوص و متونِ تاریخی جایگاه عیاشان و هرزه‌گردان و بدکاران و مُقامران (قماربازان) بوده است.

لفظ خرابات هم این معنی را تأکید می‌کند، یعنی از لحاظ اخلاقی ویران‌ترین و پست‌ترین جائی بود که ممکن بود در شهری پیدا شود:
هم خراب از لحاظ ظاهری، زیرا مقررات اجتماعی اجازه نمی‌داد که چنین جائی در محل معتبر و مرغوبی باشد و بنای خوب و آبادی داشته باشد و هم از لحاظ معنوی؛ زیرا محل فساد و تباهی و خرابی بوده است.

حافظ و شاعران پیش از او با پیوندی معناشناسی و با یک دستکاری ماهرانه که تنها از نفوس ابداع‌گر و خلّاق ساخته است، خرابات را به آرمانشهر و مکانی مقدس و آباد و معمور از جهت معنوی و روحانی تبدیل کرده‌اند.

توانائی حافظ در این است که هم به معنای اصلی پست و نکوهیده آن و هم به مفهوم والای آن از نظر خود اشاره می‌کند:

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
وین عجب بین که چه نوری زِ کجا می‌بینم

خرابات مغان را هم تجلی‌گاه نور خدا می‌داند و هم تعجب می‌کند که
چه نور والائی از چه جای نامناسبی! و نیز می‌گوید:
در عشق خانقاه و خرابات شرط نیست
هرجا که هست پرتوِ روی حبیب هست

آیینه‌ی جام
شرح مشکلات دیوان حافظ
شادروان استاد عباس زریاب خویی

درس‌گفتار‌هایی درباره‌ی حافظ

 

 

منبع: رسانه‌ی مجازی و فرهنگی شفیعی کدکنی

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • تمساح خونی
  157/179/302/750
 • مست عشق
  103/237/962/000
 • تگزاس۳
  90/695/261/000
 • سال گربه
  56/709/470/000
 • بی بدن
  44/078/969/500
 • خجالت‌نکش۲
  21/169/122/000
 • آسمان غرب
  10/010/092/500
 • ایلیا‌جست‌وجوی‌قهرمان
  7/337/577/000
 • آپاراتچی
  5/727/672/500
 • نوروز
  3/813/610/500
 • پرویزخان
  3/382/914/500
 • قلهک
  3/216/042/500
 • عطرآلود
  2/358/247/500
 • نیلگون
  492/705/000
 • آبی روشن
  396/660/000
 • تاوان
  182/590/000
 • کوچه‌ژاپنی‌ها
  36/905/000
 • این جمعیت قابل کنترل
  240/000