«خرابات» در شعر حافظ شیرازی | پایگاه خبری صبا
امروز ۸ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۵۸
تالارِ درس‌گفتارهای صبا

«خرابات» در شعر حافظ شیرازی

هم خراب از لحاظ ظاهری، زیرا مقررات اجتماعی اجازه نمی‌داد که چنین جائی در محل معتبر و مرغوبی باشد و بنای خوب و آبادی داشته باشد و هم از لحاظ معنوی؛ زیرا محل فساد و تباهی و خرابی بوده است.

تالار درس گفتار

خرابات

خرابات هم از کلمات رمزی و نمادی در شعر حافظ است. سنائی و عطار و حافظ این کلمه را از معنی پست و حقیر و زشتِ آن تجرید کرده و مفهوم بسیار عالی و شریف به آن بخشیده‌اند.

این هم قدرت شاعر را در تصرف در معانی می‌رساند و هم توانائی او را در تصرّف در نفوس و افکار مردم نشان می‌دهد. خرابات به گواهی جمیع نصوص و متونِ تاریخی جایگاه عیاشان و هرزه‌گردان و بدکاران و مُقامران (قماربازان) بوده است.

لفظ خرابات هم این معنی را تأکید می‌کند، یعنی از لحاظ اخلاقی ویران‌ترین و پست‌ترین جائی بود که ممکن بود در شهری پیدا شود:
هم خراب از لحاظ ظاهری، زیرا مقررات اجتماعی اجازه نمی‌داد که چنین جائی در محل معتبر و مرغوبی باشد و بنای خوب و آبادی داشته باشد و هم از لحاظ معنوی؛ زیرا محل فساد و تباهی و خرابی بوده است.

حافظ و شاعران پیش از او با پیوندی معناشناسی و با یک دستکاری ماهرانه که تنها از نفوس ابداع‌گر و خلّاق ساخته است، خرابات را به آرمانشهر و مکانی مقدس و آباد و معمور از جهت معنوی و روحانی تبدیل کرده‌اند.

توانائی حافظ در این است که هم به معنای اصلی پست و نکوهیده آن و هم به مفهوم والای آن از نظر خود اشاره می‌کند:

در خرابات مغان نور خدا می‌بینم
وین عجب بین که چه نوری زِ کجا می‌بینم

خرابات مغان را هم تجلی‌گاه نور خدا می‌داند و هم تعجب می‌کند که
چه نور والائی از چه جای نامناسبی! و نیز می‌گوید:
در عشق خانقاه و خرابات شرط نیست
هرجا که هست پرتوِ روی حبیب هست

آیینه‌ی جام
شرح مشکلات دیوان حافظ
شادروان استاد عباس زریاب خویی

درس‌گفتار‌هایی درباره‌ی حافظ

 

 

منبع: رسانه‌ی مجازی و فرهنگی شفیعی کدکنی

 

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است


جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  262/217/009/790
 • شهر هرت
  64/192/119/305
 • آهنگ دو نفره
  19/367/400/500
 • کت چرمی
  14/410/164/725
 • نارگیل 2
  107,798,951,700
 • بی مادر
  5/572/502/500
 • آخرین تولد
  3/850/811/000
 • ستاره بازی
  2/470/030/000
 • هولیا
  1/589/474/500
 • هتل
  987/180/000
 • بعد از رفتن
  964/807/500
 • زنبور کارگر
  361/315/000
 • بچه زرنگ
  288/545/000
 • شماره 10
  241/765/000