شرط حفظ سی و سه پل

علی بیت‌اللهی کارشناس میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار صبا، در خصوص وضعیت فعلی سی و سه پل یا پل الله وردیخان، گفت: یکی از مشکلاتی که در کل بر آثار تاریخی کلانشهر اصفهان و اطرافش مستولی شده، فرونشست زمین است و من فکر می‌کنم که دیگر همه مردم اصفهان و ایران بر این قضیه واقف هستند.

او افزود: دلیل انکارناپذیر توسعه حاد پدیده فرونشست زمین قطع و یقین قطعی جریان زاینده‌رود است. اصفهان شهری است که بر مبنای حضور زاینده‌رود تشکیل شده است.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بیان کرد: پدیده فرونشست زمین اصفهان از دهه هفتاد هم‌زمان با افت سطح آب‌های زیرزمینی شروع شد و در اواخر دهه۹۰ به دلیل قطعی دائم جریان آب زاینده‌رود تشدید شد. جریان آب زاینده‌رود نقش بیش از ۵۰درصدی در تامین آب‌های استان اصفهان داشته است.

بیت‌اللهی گفت: من در اینجا باید بگویم که با قطعی دائم جریان آب زاینده‌رود فرونشست زمین شهر اصفهان تشدید می‌شود، ولی متاسفانه با قطع و وصل متناوب جریان آب، پایه‌های مستحدثات نزدیک به زاینده‌رود دچار نوسان می‌شوند به عبارت دیگر با وصل موقتی آب زیر پی مستحدثات اشباع می‌شود و کمی بالا می‌آید. بعد از مدتی با قطع آب، آب زیر پی‌ها ته می‌کشد و دوباره نشست اتفاق میفتد. شما وقتی که این را به صورت یک مدل تصور کنید متوجه می‌شوید آنچه رخ می‌دهد مثل این است که زمین نفس می‌کشد. از آنجایی که پل‌های روی رودخانه زاینده‌رود پل‌های باستانی هستند و وسایل مورد استفاده در آن‌ها از نوع غیر متصل و شکننده است، ما شاهد ترک‌خوردگی این آثار گرانبها و تاریخی هستیم. ترک‌خوردگی کف، پی و ستون‌های سی و سه پل یا پل الله وردیخان مستند شده است.

او افزود: آنچه که من تا به اینجا گفتم به این معنی نیست که بهتر است جریان آب زاینده‌رود کلا قطع شود، زیرا با قطع دایم آب زاینده‌رود تخریب در کل شهر اصفهان بیشتر خواهد شد. بهترین راهکاری که ما به آن رسیده‌ایم و در جلسات استانی منعکس کرده‌ایم، این است که باید یک حداقل دبی معادل ۱۵متر مکعب آب به صورت دائم در زاینده‌رود جریان داشته باشد تا حالت پایدار بودن پایه‌های سی و سه پل و سایر مستحدثات حفظ شود.

این کارشناس میراث فرهنگی بیان کرد: ما اجرای طرح پایلوت کاهش خطر فرونشست اصفهان را از طریق دولت پیگیری می‌کنیم. من مطمئن هستم که اگر مجموعه دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی با یکدیگر همکاری کنند، ما پس از اینکه جواب مثبت اجرای طرح پایلوت کاهش خطر فرونشست زمین را در اصفهان دیدیم، می‌توانیم به کاهش فرونشست زمین در کل کشور امیدوار شویم.

بیت‌اللهی گفت: کارشناسان تمام موارد کارشناسی طرح پایلوت کاهش خطر فرونشست اصفهان را انجام داده‌اند و من امیدوارم طرح مذکور با کمک نمایندگان و مسئولان استان اصفهان و وزرا روی زمین اجرا شود.