اتهامات مهدی یراحی اعلام شد

به گزارش صبا، مصطفی نیلی وکیل مهدی یراحی اعلام کرد که اتهامات این هنرمند مشخص شدند و پرونده‌اش به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده است.

در کیفرخواست صادر شده، مهدی یراحی به موارد زیر متهم شده است:

۱. فعالیت تبلیغی علیه نظام

۲. تشویق مردم به فساد

۳. ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی

۴. ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای.