انتصابات جدید در شبکه تهران | پایگاه خبری صبا
امروز ۵ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۲۱

انتصابات جدید در شبکه تهران

محمد باقر اعلمی مدیر شبکه تهران سیما طی احکامی سید هادی قاسم‌تبار را به عنوان «مشاور اجرایی و دبیر شورای راهبردی»، حامد توکل را به عنوان «سرپرست گروه اجتماعی و مسابقات» و مهران علی رضایی را به عنوان مسئول دفتر مدیر شبکه منصوب کرد.
به گزارش صبا به نقل از روابط عمومی شبکه تهران، در متن حکم انتصاب حامد توکل؛ سرپرست جدید گروه اجتماعی و مسابقات بر بازنگری در برنامه‌های موجود گروه با هدف تقویت و ارتقاء کیفی و محتوایی آنها، اهتمام به مناسبت‌های ملی، مذهبی و طراحی و تولید برنامه‌های مناسب برای آنها، عنایت جدی به تولید برنامه‌هایی که از لحاظ ساختاری مورد نیاز جدول پخش است همچون مسابقات، رئالیتی‌شو، طنز و …، توجه به روزهای پایانی هفته و طراحی و تولید برنامه‌های متناسب با هدف افزایش برنامه‌های بانشاط و مفرح، تعامل با نهادهای فرهنگی و هنری استان با هدف استفاده از ظرفیت آنها در جهت تولید برنامه‌های مشارکتی تصریح شده است.
اعلمی همچنین از زحمات مرتضی جاسبی مدیر پیشین گروه اجتماعی و قائم مقام مدیر شبکه تهران نیز تقدیر کرد.
در حکم انتصاب سید هادی قاسم‌‌تبار؛ مشاور اجرایی و دبیر شورای راهبردی این شبکه بر تحقق مواردی همچون تشکیل شورای راهبردی شبکه تهران با حضور اندیشمندان و چهره‌های برجسته درون و برون‌سازمانی، توجه جدی به نقش قرارگاهی رسانه با هدف طراحی رویدادهای مختلف با همکاری دستگاه‌های استان تهران و … تاکید شده است. افزون بر این مهران علیرضایی نیز از سوی محمدباقر اعلمی به عنوان مسئول دفتر مدیر شبکه معرفی شد.

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است