تحقق عدالت فرهنگی | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۱
سینمای ایران، سکانس تحول

دغدغه‌های یک مدیر از جنس سینما

محمد خزاعی در مدت مدیریت خود بر سینمای ایران، بیش‌تر از ورودش به بخش نرم‌افزاری سینما، تلاش کرده تا زیرساخت‌های سینما و کم‌داشت‌های سخت‌افزاری سینما را مرتفع سازد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000