حسین الهی قمشه ای | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۷ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۴۱
تالارِ حکایت‌های مولوی

حقوق ما را یک نفر می‌دهد! | گدا نباش…

مر سگان را چون وفا آمد شعار | رو سگان را ننگ و بدنامی میار
دفتر موسیقی طی هفته گذشته مجوز 130 آلبوم و تک آهنگ را صادر کرده است.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  294/282/014/010
 • هتل
  175/680/588/831
 • شهر هرت
  76/466/582/557
 • بچه زرنگ
  46/384/351/795
 • نارگیل۲
  21/678/159/170
 • گیج‌گاه
  14/020/154/500
 • جوجه تیغی
  7/596/822/000
 • هولیا
  5/219/365/250
 • عامه پسند
  4/930/222/000
 • حدود 8 صبح
  4/219/826/000
 • ویلای ساحلی
  2/431/371/000
 • جنگل پرتقال
  2/341/767/000
 • سرهنگ ثریا
  1/575/893/500
 • اخت الرضا
  1/334/387/500
 • سلفی با رستم
  520/678/000
 • ورود و خروج ممنوع
  437/942/500
 • چرا گریه نمی‌کنی؟
  229/258/500
 • آهو
  222/615/000
 • مسافری از گانورا
  149/175/500
 • ضد
  99/897/500