رایزن فرهنگی قزاقستان در ایران | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۱۹
«گوهر عمر خانوا»، معرف فرهنگ قزاقستان در ایران در گفت‌وگو با صبا:

قزاق‌ها مردم و فرهنگ ایرانی را بیش‌تر می‌شناسند

«گوهر عمر خانوا» معرف فرهنگ قزاقستان در ایران که این روزها در گالری زرنا یک نمایشگاه از آثار نقاش بزرگ کشورشان؛ «آلپیسبای قازغول»، برگزار کرده معتقد است که بین دو کشور اشتراکات فرهنگی و زبانی فراوانی وجود دارد و آنها مایلند با شناساندن چهره های مهم فرهنگی کشورشان به مردم ایران، این اشتراکات را تحکیم ببخشند.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000