سعید محمودی ازناوه | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۴۳
دبیر بخش عکس شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر:

آثار عکاسان نسبت به دوره‌های دیگر پربارتر بود اما همه توان آن‌ها نبود

سعید محمودی ازناوه، دبیر بخش عکس شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درباره سطح کیفی آثار ارائه‌شده در جشنواره امسال گفت: آثار عکاسان نسبت به دوره‌های دیگر پربارتر بود اما این همه توان هنرمندان نبود.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000