محمدرضا مرزوقی | پایگاه خبری صبا
امروز ۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۵۳
کتاب «قُمری توی ایوون» به نویسندگی محمدرضا مرزوقی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کوکان و نوجوانان به چاپ رسید.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از کتاب جدید محمدرضا مرزوقی با عنوان «مشترک مورد نظر» رونمایی می‌کند.
کتاب «بزرگ گوش کوچک» نوشته‌ محمدرضا مرزوقی با تصویرگری رضا مکتبی منتشر شد.
«راه دیگر» عنوان تازه ترین رمانی محمدرضا مرزوقی است که از سوی انتشارات افراز به تازگی به چاپ رسیده است.
«لبخندی برای سوفیا» نوشته محمدرضا مرزوقی با موضوع وضعیت تبعیدی های لهستانی در جنگ جهانی دوم از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی بازار کتاب شد.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  320/309/513/010
 • هتل
  262/780/687/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  68/616/011/000
 • بچه زرنگ
  61/222/898/810
 • ویلای ساحلی
  57/452/664/500
 • ورود خروج ممنوع
  28/692/812/000
 • نارگیل2
  26/927/875/670
 • گیج‌گاه
  15/828/491/000
 • جوجه تیغی
  12/363/100/000
 • مسافری از گانورا
  11/562/163/000
 • عامه پسند
  6/777/083/500
 • حدود 8 صبح
  5/872/460/000
 • جنگل پرتقال
  2/942/064/500
 • ضد
  2/567/304/500
 • روشن
  489/557/500
 • توچال
  308/907/500
 • خورشید آن ماه
  184/359/000
 • پدران
  46/020/000
 • رویای کاغذی
  37/570/000