مستند دفک | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۵
نمایشگاه تجسمی «دفک» که آثار 8 هنرمند دزفولی را به نمایش می‌گذارد، صبح فردا دوشنبه 12 دی‌ماه 1401 در نگارخانه «جوان» انجمن سینمای جوانان ایران افتتاح می‌شود.
نمایشگاه تجسمی «دفک» تا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ در نگارخانه «جوان» انجمن سینمای جوانان ایران برپا است.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000