هانس کریستین اندرسن | پایگاه خبری صبا
امروز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۲۲
لیدا طرزی درباره مشخصه‌های اصلی داستان‌های هانس کریستین اندرسن و پیام داستان‌های این نویسنده توضیح داد.
کتاب «ملکه برفی» نوشته هانس کریستین اندرسن با ترجمه لیدا طرزی در انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسید.
مجموعه «44 قصه از هانس کریستین آندرسن» در انتشارات قدیانی به چاپ نوزدهم رسید.

جدول فروش فیلم ها

عنوان
فروش (تومان)
 • فسیل
  322/458/723/010
 • هتل
  267/447/332/831
 • شهر هرت
  77/541/914/557
 • هاوایی
  74/374/014/750
 • بچه زرنگ
  61/541/475/310
 • ویلای ساحلی
  59/965/260/000
 • ورود خروج ممنوع
  29/802/220/000
 • نارگیل2
  27/321/841/670
 • گیج‌گاه
  15/852/066/000
 • جوجه تیغی
  12/393/990/000
 • مسافری از گانورا
  12/115/357/500
 • عامه پسند
  6/818/618/500
 • حدود 8 صبح
  5/877/190/000
 • جنگل پرتقال
  2/961/924/500
 • ضد
  2/725/392/000
 • روشن
  1/213/470/000
 • توچال
  319/025/500
 • خورشید آن ماه
  185/399/000
 • پدران
  110/095/000
 • رویای کاغذی
  74/615/000